Chính sách bảo mật

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Nhuận Tín (sau đây gọi tắt là "chúng tôi") và các tổ chức trực thuộc hiểu rằng thông tin và quyền riêng tư rất quan trọng đối với khách hàng. Nếu bạn sẵn lòng chia sẻ thông tin với chúng tôi, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ tốt hơn và giúp bạn giải quyết các vấn đề mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng các sản phẩm của chúng tôi.
Chúng tôi đã phát triển Chính Sách Bảo Mật vivo này (sau đây gọi là "Chính Sách Bảo Mật") để bạn tham khảo và có thể hiểu cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chuyển giao và chia sẻ thông tin của bạn. Chính Sách Bảo Mật bao gồm cả cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn.
Bạn có thể quyết định chia sẻ thông tin của mình hay không. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định không chia sẻ thông tin của mình, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ liên quan và giải quyết các vấn đề bạn có thể gặp phải khi sử dụng các sản phẩm của chúng tôi.


Nội dung chính của Chính Sách Bảo Mật:


1. Loại, mục đích và cách sử dụng thông tin cá nhân hoặc thông tin do vivo thu thập
Thông tin cá nhân là thông tin có thể, trực tiếp hoặc gián tiếp, kết hợp với thông tin khác, sử dụng cho mục đích nhận dạng cá nhân.
1.1 Thông tin tạo tài khoản, đăng ký tài khoản và mua hàng: Khi bạn tạo tài khoản, đăng ký tài khoản, hoàn tất việc mua sản phẩm và dịch vụ... bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, số điện thoại, email, địa chỉ gửi thư và phương thức thanh toán.
Thông tin nêu trên sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc trong một số trường hợp cung cấp thông tin về các dịch vụ bổ sung do chúng tôi cung cấp.
1.2 Thông tin liên hệ: Khi liên hệ với nhân viên có liên quan của vivo, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Thông tin này cho phép nhân viên có liên quan của vivo trả lời kịp thời và hiệu quả các thắc mắc và yêu cầu của khách hàng. Thông tin này sẽ chỉ được sử dụng để xử lý các câu hỏi của bạn.
1.3 Thông tin kích hoạt sản phẩm: Khi bạn sử dụng và kích hoạt thiết bị lần đầu tiên, chúng tôi có thể thu thập thông tin như mã IMEI, vị trí và thời gian kích hoạt để kích hoạt các sản phẩm và dịch vụ liên quan (như dịch vụ bảo hành). Loại thông tin này sẽ được thu thập ẩn danh và mọi thông tin được thu thập sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
1.4 Thông tin bất thường hoặc sự cố: Nếu bạn gặp phải hành vi bất thường hoặc sự cố hệ thống sau khi bạn đồng ý tham gia Kế hoạch Cải thiện Trải nghiệm Người dùng của vivo, chúng tôi có thể thu thập số hiệu mẫu thiết bị của bạn, tên và phiên bản ứng dụng, mã IMEI, lịch sử lỗi và thông tin liên quan khác để giải quyết các vấn đề bạn đang gặp phải trong khi sử dụng sản phẩm. Loại thông tin này sẽ được thu thập ẩn danh và mọi thông tin được thu thập sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
1.5 Thông tin sử dụng chức năng: Nếu bạn đồng ý tham gia Kế hoạch Cải thiện Trải nghiệm Người dùng của vivo, chúng tôi sẽ cần hiểu cách bạn sử dụng các chức năng khác nhau của thiết bị để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng và dịch vụ tốt hơn. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm thông tin bạn sử dụng các chức năng khác nhau của thiết bị cũng như thói quen sử dụng các ứng dụng. Loại thông tin này sẽ được thu thập ẩn danh và mọi thông tin được thu thập sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
1.6 Cập nhật và nâng cấp thông tin: Để thông báo kịp thời cho bạn về mọi cập nhật hoặc nâng cấp cho hệ thống và ứng dụng của bạn, chúng tôi có thể cần thu thập thông tin như tên thiết bị, phiên bản hệ thống và ứng dụng, phiên bản hệ điều hành và trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ và khu vực, thông tin nhận dạng thiết bị và mã mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Các thông tin trên sẽ chỉ được thu thập cho mục đích thông báo cập nhật ứng dụng. Loại thông tin này sẽ được thu thập ẩn danh và mọi thông tin được thu thập sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
1.7 Thông tin vị trí: Khi bạn sử dụng một số tính năng hoặc ứng dụng nhất định từ vivo, chúng tôi sẽ cần thu thập thông tin về vị trí của bạn. Ví dụ: khi bạn sử dụng các ứng dụng và tính năng như tìm kiếm, điều hướng và yêu cầu thời tiết, chúng tôi có thể có được vị trí thực tế của bạn để cung cấp cho bạn thông tin và dịch vụ chính xác. Loại thông tin này sẽ được thu thập ẩn danh và mọi thông tin được thu thập sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
1.8 Cookies: Trang web, dịch vụ trực tuyến, ứng dụng Internet, email và quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng Cookies và các công nghệ tương tự khác (như thẻ pixel và web beacons). Cookies của chúng tôi sẽ không được sử dụng để xác định danh tính của bạn. Chúng chỉ được sử dụng để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.


2. Tiết lộ thông tin người dùng
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau đây, theo sự đồng ý của bạn trong tài liệu này:
a. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được tiết lộ cho một công ty liên kết của vivo;
b. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được tiết lộ cho đối tác ủy quyền của vivo. Chúng tôi yêu cầu các đối tác được ủy quyền của vivo tuân thủ Chính Sách Bảo Mật này và thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn. Vivo sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ bên thứ ba được ủy quyền nào sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài Chính Sách Bảo Mật này;
c. Chúng tôi buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan tư pháp hoặc chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành, mà không cần có sự đồng ý trước từ bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin cho mục đích xác minh danh tính, hoặc để ngăn chặn, phát hiện, điều tra liên quan các sự cố mạng, truy tố và trừng phạt tội phạm.
d. Trong trường hợp có bất kỳ sự hợp nhất, tái cấu trúc hoặc phá sản, vivo cũng có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba liên quan.


3. Bảo vệ thông tin người dùng
Vivo sẽ thực hiện các bước cần thiết và hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các biện pháp kỹ thuật và vật lý. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng không có biện pháp bảo mật nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.


4. Bảo vệ thông tin trẻ vị thành niên
Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của người vị thành niên trong các trường hợp sau:
a. Việc tiết lộ thông tin được pháp luật cho phép;
b. Đồng ý thông qua Chính Sách Bảo Mật này từ các đại diện pháp lý hoặc người giám hộ của người vị thành niên;
c. Sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của trẻ vị thành niên để bảo vệ trẻ vị thành niên.
Vivo sẽ không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên, ngoại trừ như quy định ở trên. Chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện các bước để xóa thông tin đó nếu chúng tôi phát hiện ra đó là từ trẻ vị thành niên và cha mẹ hoặc đại diện pháp lý đã không đồng ý.
Định nghĩa của "trẻ vị thành niên" phải tuân theo các quy định và luật pháp địa phương có liên quan.


5. Phạm vi của Chính Sách Bảo Mật
Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng với các sản phẩm và dịch vụ của vivo và không áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào. Trang web, sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Ngoài ra, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ từ bên thứ ba. Việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ từ bên thứ ba phải tuân theo các quy định trong chính sách bảo mật / điều khoản sử dụng của bên thứ ba, vui lòng chú ý đến chính sách bảo mật/ điều khoản sử dụng của bên thứ ba.


6. Lưu trữ và truyền tải/chuyển giao thông tin
Các sản phẩm và dịch vụ của vivo có thể được cung cấp từ các tài nguyên hoặc máy chủ của các quốc gia hoặc khu vực khác nhau trên thế giới. Do đó, thông tin của bạn có thể được lưu trữ hoặc truyền đến các máy chủ bên ngoài quốc gia nơi bạn đang sinh sống, theo luật pháp hiện hành. Nếu bạn đồng ý chấp nhận sử dụng dịch vụ của chúng tôi và cho phép chúng tôi thu thập, xử lý, công khai, chuyển giao và sử dụng thông tin của bạn, bạn cũng cho phép chúng tôi thu thập, chuyển giao, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin của bạn bên ngoài quốc gia hoặc khu vực của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này.


7. Giới thiệu về Cookies
Cookie là một loại định danh cụ thể để cho phép thiết bị của bạn được nhận dạng bởi hệ thống của chúng tôi.
Đôi khi, chúng tôi sẽ lưu trữ cookie trên thiết bị của bạn để ghi lại các tùy chọn của bạn và cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa. Nó cũng sẽ ghi lại thông tin đăng nhập của bạn, vì vậy bạn không cần phải nhập thông tin này mỗi lần bạn đăng nhập.
Cấu hình trình duyệt hiện tại có các cài đặt để chấp nhận và giới hạn mức độ của cookie. Bạn có thể lựa chọn cấu hình theo ý muốn của riêng bạn khi bạn sử dụng trình duyệt web để truy cập các dịch vụ.
Bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về cookie ở menu "Trợ giúp" của trình duyệt.
Bạn có thể tắt cookie bất cứ lúc nào. Bằng cách sửa đổi tùy chọn trình duyệt của bạn, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả cookie hoặc từ chối tất cả cookie. Bạn vẫn có thể sử dụng mạng dữ liệu vivo IT ngay cả khi bạn không chấp nhận cookie, nhưng xin lưu ý rằng một số dịch vụ có thể được thiết kế để hoạt động với cookie và việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc một phần của dịch vụ.
Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ giống như cookie, như tập tin chỉ báo (Web beacons) (hoặc "thẻ pixel"), để gửi thông tin từ thiết bị của bạn đến máy chủ.
Tập tin chỉ báo thường được nhúng trong e-mail và video trực tuyến. Với tập tin chỉ báo, chúng tôi có thể đọc một số thông tin cụ thể từ thiết bị của bạn, chẳng hạn như liệu e-mail đã được mở, IP của thiết bị…
Chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu được thu thập thông qua các tập tin chỉ báo để tối ưu hóa các sản phẩm và cung cấp các dịch vụ phù hợp với bạn hơn.
Bằng cách truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đồng ý rằng cookie và tập tin chỉ báo sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn.
Chúng tôi sẽ không sử dụng cookie hoặc thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những điều khoản được nêu trong chính sách này.


8. Sửa đổi Chính Sách Bảo Mật
vivo có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi lớn nào bằng cách gửi thông báo về việc thay đổi. Để cập nhật phiên bản mới nhất của chính sách này, vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi.


9. Sự đồng ý và lựa chọn của bạn
Bạn đồng ý với việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân và thông tin của vivo cho các mục đích và phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này.
Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và chuyển giao thông tin của chúng tôi. Khi bạn rút lại sự đồng ý của mình, bạn có thể vào cài đặt và vô hiệu hóa các chức năng bằng cách tắt nút chức năng tương ứng hoặc bạn có thể thông báo ý định bằng văn bản cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến địa chỉ liên hệ được thông báo theo điều 10. Hành động rút lại sự đồng ý với chính sách này của bạn sẽ được coi là một thông báo cho chúng tôi rằng bạn đang rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và chuyển giao thông tin. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn chọn rút lại sự đồng ý của bạn với những điều đã nói ở trên, chúng tôi sẽ có quyền ngừng cung cấp bất kỳ hoặc tất cả các sản phẩm / dịch vụ cho bạn.
Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể xem xét / chỉnh sửa / bổ sung / thêm vào, thông tin cá nhân hoặc thông tin do bạn cung cấp, bằng cách gửi e-mail có hiệu lệnh này đến địa chỉ liên hệ được thông báo theo điều 10. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm / chịu trách nhiệm pháp lý cho tính xác thực / tính chính xác của thông tin cá nhân hoặc thông tin do bạn cung cấp.


10. Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất nào về Chính Sách Bảo Mật này, hãy liên hệ với chúng tôi qua ứng dụng “Phản hồi trực tuyến” trên điện thoại di động, diễn đàn chính thức của vivo hoặc các dịch vụ hậu mãi của chúng tôi. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại Privacy@vivoglobal.com.