Vivo Việt Nam

Dòng X

Smartphone cao cấp
tiên phong công nghệ

Tìm Hiểu Thêm
Dòng X

Dòng V

Smartphone thời thượng
dẫn đầu xu hướng

Tìm Hiểu Thêm
Dòng V

Dòng Y

Smartphone phổ thông
dành cho mọi người

Tìm Hiểu Thêm
Dòng Y

NGƯỜI KIẾN TẠO

Những công nghệ đột phá nhất

Hệ Thống Camera Gimbal Màn Hình Thác Nước Chụp Đêm Siêu Việt
Hệ Thống Camera Gimbal Màn Hình Thác Nước Chụp Đêm Siêu Việt

Công nghệ

Loại bỏ bất tiện,
Kế thừa nguyên bản

Tìm Hiểu Thêm
Loại bỏ bất tiện,Kế thừa nguyên bản

Công nghệ

Jovi Thông Minh AI
Trợ lý Cá nhân của Bạn

Tìm Hiểu Thêm
Jovi Thông Minh AITrợ lý Cá nhân của Bạn

Công nghệ

Funmoji
Vui nhộn và Sống động hơn

Tìm Hiểu Thêm
FunmojiVui nhộn và Sống động hơn